رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بيوشيمي خسرو خواجه بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي سامان حسينخاني بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي صادق حسن نيا بيوشيمي باليني دانشيار مشاهده مشاهده
بيوشيمي رضا حسن ساجدي بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي بهاره دبير منش بيو شيمي استاديار مشاهده مشاهده
بيوشيمي فرنگيس عطايي بيو شيمي دانشيار مشاهده مشاهده
بيوشيمي - پرديس دانشگاهي - آزمون خسرو خواجه بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي - پرديس دانشگاهي - آزمون سامان حسينخاني بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي - پرديس دانشگاهي - آزمون صادق حسن نيا بيوشيمي باليني دانشيار مشاهده مشاهده
بيوشيمي - پرديس دانشگاهي - آزمون رضا حسن ساجدي بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي - پرديس دانشگاهي - آزمون بهاره دبير منش بيو شيمي استاديار مشاهده مشاهده
بيوشيمي - پرديس دانشگاهي - آزمون فرنگيس عطايي بيو شيمي دانشيار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك سيدشهريار عرب بيوانفورماتيك دانشيار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك پرويز عبدالمالكي فيزيك پزشكي استاد مشاهده مشاهده
بيوفيزيك بيژن رنجبر بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
بيوفيزيك حسين نادري منش بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
بيوفيزيك مجيد تقدير بيو فيزيك استاديار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك عبداله اله وردي استاديار مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) مريم نيكخواه بيو فيزيك دانشيار مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) مهرداد بهمنش ژنتيك انساني استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) بيژن رنجبر بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) خسرو خواجه بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) حسين نادري منش بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) سامان حسينخاني بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) الناز تمجيد شبستري نانوفناوري دانشيار مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) سارا دانشجو ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) استاديار مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي سيدجواد مولي بافت شناسي استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي بهرام محمدسلطاني ورنوسفادراني ژنتيك دانشيار مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي مهرداد بهمنش ژنتيك انساني استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي مجيد صادقي زاده بيولوژي ملكولي استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي صادق باباشاه زيست شناسي - ژنتيك مولكولي استاديار مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدجواد مولي بافت شناسي استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي - پرديس دانشگاهي - آزمون بهرام محمدسلطاني ورنوسفادراني ژنتيك دانشيار مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي - پرديس دانشگاهي - آزمون مهرداد بهمنش ژنتيك انساني استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي - پرديس دانشگاهي - آزمون مجيد صادقي زاده بيولوژي ملكولي استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي - پرديس دانشگاهي - آزمون صادق باباشاه زيست شناسي - ژنتيك مولكولي استاديار مشاهده مشاهده