هیئت رئیسه دانشکده


رسول ملک فر
ریاست دانشکده
رسول ملک فر
ماشااله خامه چیان
معاون آموزشی
ماشااله خامه چیان
مجید قادری
معاون اداری و مالی
مجید قادری
یداله یمینی
معاون پژوهشی و فناوری
یداله یمینی

روسای بخش‌ها


بخش فیزیک


الناز ایرانی
بخش شیمی


علیرضا محجوب
بخش زمین‌شناسی


علی یساقی

مدیران گروه‌ها


علی ارومیه ئی
زمین‌شناسی مهندسی
علی ارومیه ئی
الناز ایرانی
فیزیک اتمی مولکولی
الناز ایرانی
علی ایمان پور
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
علی ایمان پور
مجید قادری
زمين‏ شناسی اقتصادی
مجید قادری
ملیحه قدرت
فیزیک ماده چگال
ملیحه قدرت
علی مرسلی
شیمی معدنی
علی مرسلی
علی یساقی
زمين‏ شناسی تكتونيك
علی یساقی