افراد


 

نام و نام خانوادگی

سمت

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی فلاح رفیع

مسئول نهاد

حجت السلام والمسلمین آقای یعقوب دلنواز

نماینده دفتر نهاد در دانشکده کشاورزی

حجت السلام والمسلمین آقای مجید منهاجی

نماینده دفتر نهاد در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور

حجت السلام والمسلمین آقای مصطفی فرح بخش

مسئول امور خوابگاه ها

آقای سیدمهدی جانفشان

مسئول دفتر

آقای مهدی قاسمی

مدیر اجرائی

خانم فرحناز ثقفی

مسئول واحد خواهران

آقای مجید رسولی

مدیر فرهنگی مسجد

آقای مرتضی فاضلی

سر دبیر نشریه فصل تحول

خانم مریم تکلو

کارشناس

خانم سودابه شجاعی

مسئول دفتر نشریه