متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان خرید سرور

خلاصه خبر:

برای اطلاع از اسناد ارزیابی فایل موجود را مطالعه نمایید

اسناد ارزیابی

29 مهر 1394 / تعداد نمایش : 2020