متن کامل خبر


 
انتشار دومین شماره نشریه «مطالعات اقلیمی»

خلاصه خبر: دومین شماره گاهنامه «مطالعات اقلیمی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی آب و هوا شناسی در 79 صفحه منتشر شد.

«مدیریت سیلاب و باران‌های سیل آسا»، «معماری و بهینه‌سازی مصرف انرژی با توجه به تغییر اقلیمی» و «معرفی آب و هواشناسی ماهواره‌ای» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

آقای علیرضا حسینی و خانم پرستو باغبانان مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علامندان قرار خواهد گرفت.

19 تیر 1398 / تعداد نمایش : 519