متن کامل خبر


 
بازدید انجمن‌های علمی دانشجویی از کاشان و زنجان

خلاصه خبر: انجمن‌های علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی و تاریخ از نقاط تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی دو شهر زنجان و کاشان دیدن کردند.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، بازدید انجمن‌ علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی روز 22 اردی‌بهشت برگزار شد و طی این بازدید 27 دانشجو و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ضمن بازدید از نقاط تاریخی شهر زنجان  و همچنین گنبد سلطانیه با همتایان خود در دانشگاه زنجان ملاقات کردند.
انجمن علمی دانشجویی تاریخ نیز 25 اردی‌بهشت به شهر کاشان رفت تا از جاذبه‌های گردشگری این شهر دیدن کند.
شهر زمینی نوش‌آباد، خانه آل‌یاسین، حمام سیداحمد، خانه بروجردی‌ها، خانه طباطبایی، حمام فین کاشان، مسجد جامع کاشان و بناهای باقی‌مانده از عصر سلجوقیان و مغول از جمله نقاطی بود که دانشجویان از آن بازدید کردند.
مدیران گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و تاریخ سرپرستی این دو بازدید علمی را بر عهده داشتند.

31 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 833