متن کامل خبر


 
اولین شماره نشریه«فاروس»منتشر شد

خلاصه خبر: اولین شماره نشریه«فاروس» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان روسی در35صفحه چاپ و منتشر شد.

«فرهنگ لغت، بایدها و نبایدها» و «بررسی ساختارهای نحوی بیان احساس در زبان روسی» و «گزارش همایش ملی فرهنگ نگاری دوزبانه» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

خانم محدثه چراغعلی مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارد.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

19 دی 1398 / تعداد نمایش : 127