شناسنامه نشریه
  • عنوان: صنعت و سلامت
  • تاریخ انتشار: دی 94
  • شماره: 1
  • مدیر مسئول: نازنین داراب زاده
  • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی علوم و صنایع غذایی
  • بها: رایگان
  • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه


 

تعداد بازدید: 1999

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)