متن کامل خبر


 
سمینار اطفا حریق ویژه نیروهای خدماتی دانشگاه برگزار شد

خلاصه خبر: سمیناری با عنوان"آشنایی نیروهای خدماتی با حریق، تجهیزات اطفاء حریق و چگونگی واکنش در مقابل ایجاد حریق " از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در تاریخ 96/08/01 در سالن علامه جعفری برگزار شد.

 

در این سمینار ابتدا نقش ایمنی و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث در مکان‌های آموزشی- اداری مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه عوامل موثر در بروز حریق، تجهیزات و روش‌های اطفاء حریق با در نظر گرفتن امکانات دانشگاه برای حاضرین با ارایه مثال‌های کاربردی تبیین گردید.
این سمینار با رویکردی پیشگیرانه در صدد بود تا آگاهی و نگرش نیروهای خدماتی (به عنوان نخستین افرادی که با صحنه حادثه مواجه می‌شوند) را در زمینه اصول ایمنی در برابر حریق ارتقاء و اصلاح نماید.
سمینار آموزشی عملی اطفاء حریق نیز متعاقباً با اطلاع قبلی برگزار خواهد شد.

6 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1158