متن کامل خبر


 
گزارش برگزاری سمینار آموزش بهداشت ویژه نیروهای خدماتی

خلاصه خبر: سمینار آموزشی نیروهاي خدماتی در دانشگاه تربیت مدرس مرکز بهداشت و درمان برگزار شد.

جهت ارتقاء سطح بهداشت دانشگاه و خوابگاه‌ها دومین سمینار آموزشي نیروهای خدماتي روز چهارشنبه مورخ 1395/04/23 با شركت نیروهای خدماتي شاغل در بخش‌های مختلف دانشگاه توسط مركز بهداشت و درمان در تالار شهید مطهری دانشگاه برگزار گرديد.
سرفصل مطالب مطرح شده در سمینار به شرح زير بود:

  • چشم‌اندازهای آموزش بهداشت برای نیروهای خدماتي دانشگاه؛ بايدها و نبايدها
  • بهداشت فردی
  • بهداشت محیط و وظايف نیروهای خدماتي
  • ايمني حین كار
  • معرفي و نحوه استفاده صحیح از گندزداها و شوينده‌ها
  • بهداشت و مديريت صحیح پسماند
27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1919