متن کامل خبر


 
آموزش مقابله با ویروس کرونا توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

خلاصه خبر: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در راستای وظایف خود، به تمامی پرسنل ارائه‌دهنده خدمات، به صورت چهره به چهره آموزش می‌دهد.

مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این آموزش ها برای ضدعفونی کردن محیط های فعال دانشگاه در پردیس مرکزی و دانشکده کشاورزی توسط کارشناس بهداشت مرکز ارائه شد.
دکتر رئوفی تشریح کرد: مرکز بهداشت و درمان در کلیه ی محیط های فعال دانشگاه از جمله دانشکده های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، ساختمان های 1، 2، 3، 4 و 5 دانشکده علوم پزشکی، ساختمان مرکزی، ساختمان خوارزمی، ساختمان معاونت آموزشی، ساختمان دفتر فنی، اداره تربیت بدنی، سوپرمارکت، انتشارات، حراست، آرایشگاه، میوه فروشی و تاسیسات خوابگاهی، حضور یافته و اقدام به آموزش همکاران ارائه دهنده خدمات نموده است.
وی افزود: این آموزش ها شامل رعایت نکات بهداشتی و در جهت ارتقا سواد بهداشت بوده و همچنین نظارت، پیگیری و آموزش نحوه تهیه و استفاده از محلول گندزدا بر اساس دستور العمل وزارت علوم را شامل می شود.

    

مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در خصوص دانشکده کشاورزی اظهار داشت: در این دانشکده نیز آموزش های یادشده به صورت چهره به چهره به همکاران خدماتی فعال از جمله مسئول بوفه، مسئول نظافت خوابگاه متأهلی، مسئولین خدمات اسقرار دانشجویان در نمازخانه و دانشجویان حاضر، مسئولین خدمات بخش اداری و آزمایشگاه های فعال، ارائه شد.
دکتر رئوفی در پایان تأکید کرد: با توجه به موارد و اقدامات کنترلی ساده مانند انجام مستمر گندزدایی تمامی سطوح مورد تماس با دست افراد در بخش های فعال دانشگاه و همچنین رعایت بهداشت فردی که در جلوگیری از ابتلا به بیماری بسیار اثرگذار است، می توان گامی مهم در کنترل انتشار ویروس برداشت.

13 اسفند 1398 / تعداد نمایش : 613