متن کامل خبر


 
تأیید سلامت بهداشتی مواد غذایی سرو شده در آشپزخانه پردیس مرکزی

خلاصه خبر: اولین تست‌های آزمایشگاهی بر روی مواد غذایی سرو شده نشان‌ دهنده سلامت کامل مواد غذایی خام و پخته شده در آشپزخانه مرکزی دانشگاه است.

به دنبال استقرار سیستم کنترل تجزیه و تحلیل خطر در فرآیند تهیه و توزیع مواد غذایی (سیستم HACCP) در آشپزخانه پردیس مرکزی دانشگاه، اولین تست‌های آزمایشگاهی بر روی مواد غذایی سرو شده نشان دهنده سلامت کامل مواد غذایی خام و پخته شده است. گفتنی است جهت اطمینان از سلامت بهداشتی مواد غذایی، تست‌های آزمایشگاهی علی‌رغم گران بودن حداقل 3 ماه یکبار انجام می‌شود و نتایج به معاونت دانشجویی و ریاست دانشگاه گزارش می‌گردد.

گزارش آزمایشات انجام شده، در ادامه این خبر ارائه شده است. ادامه مطلب...

12 تیر 1398 / تعداد نمایش : 564