متن کامل خبر


 
چگونگی ثبت درخواست بخشش جریمه در سامانه جامع دانشگاهی

خلاصه خبر: دانشجویان گرامی برای آگهی از چگونگی ثبت و ارسال درخواست بخشش جریمه به کمیسیون موارد خاص می‌توانند از "راهنمای ثبت و ارسال بخشش جریمه در سامانه گلستان" استفاده نمایند.

با توجه به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای جاری دانشگاه امکان بهره‌برداری آزمایشی از گردش کار مربوط به "درخواست بخشش جریمه از کمیسیون موارد خاص" در سامانه جامع دانشگاهی گلستان فراهم گشته است، دانشجویان گرامی می‌باید از این پس برای ارائه درخواست بخشش جریمه خود به کمیسیون، صرفاً از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.
دانشجویان گرامی برای آگهی از چگونگی ارسال درخواست خود می‌توانند از راهنمای جامع - نحوه ثبت درخواست بخشش جریمه در سامانه گلستان استفاده نمایند.

 
 

22 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 1219