متن کامل خبر


 
مراسم ختم شهید مهندس مصطفی کریمی روز 16 آبان در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: شهید مهندس مصطفی کریمی دانشجوی غیر ایرانی (تبعه افغانستان) دانشگاه تهران بود.

مکان حرکت: میدان دانشجو
ساعت حرکت اتوبوس از دانشگاه تربیت مدرس: 11:30


16 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2640