متن کامل خبر


 
ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری

خلاصه خبر: مهلت ثبت درخواست متقاضیان دریافت وام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی سال‌های 94 و 95 دوره  روزانه رشته‌های مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌رساند برای استفاده از وام ضروری ویژه دکتری در نیمسال دوم 97-96  از تاریخ 97/09/10 لغایت 97/09/18 جهت دریافت فرم مربوط و ارائه فاکتور یا پیش فاکتور معتبر باتوجه به موارد زیر اقدام نمایند.
شرایط اخذ وام :

  1. عدم اشتغال به کار رسمی پیمانی قراردادی و یا هرگونه درآمد دیگر
  2. عدم بضاعت مالی و نیاز مبرم مالی
  3. تسویه حساب درمقطع تحصیلی قبلی
  4. ارائه تعهد محضری به همراه حکم کارگزینی ضامن کارمند رسمی یا پیمانی
  5. برای دریافت فرم درخواست وام بایستی دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی نور به امور دانشجویی دانشکده مربوط  و سایر دانشکده ها به ساختمان خوارزمی اتاق 108 حضوری مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه:
8 صبح الی 11:30 و 13 الی  14:30
تذکر مهم:

  1. مهلت ثبت درخواست متقاضیان دریافت وام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. 
  2. دانشجویان در مهلت مقرر نسبت به انجام مراحل تعیین شده اقدام نمایند.

10 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1542