متن کامل خبر


 
اصلاحیه اطلاعیه ثبت نام وام ویژه دکتری (3 ماهه پاییز) سال تحصیلی (98-97)

خلاصه خبر: دانشجویان محترم برای درخواست و تکمیل فرم مربوط از تاریخ 97/08/01 لغایت 97/08/28 به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 ساختمان خوارزمی مراجعه فرمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری ورودی سال 94 به بعد (وزارت علوم) می‌رساند، اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه پاییز) سال تحصیلی (98-97) ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است. دانشجویان محترم برای درخواست و تکمیل فرم مربوط از تاریخ 97/08/01 لغایت 97/08/28 به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 ساختمان خوارزمی مراجعه فرمایند .
تذکر: اولویت پرداخت وام با کسانی است که حضوری فرم درخواست وام مربوط  (ویژه دکتری) را پس از تایید مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده  زودتر تحویل نمایند.
شرایط اخذ وام :

  • عدم اشتغال به کار رسمی پیمانی قراردادی و یا هرگونه درآمد دیگر
  • عدم بضاعت مالی و نیاز مبرم مالی
  • تسویه حساب درمقطع تحصیلی قبلی (درصورت عدم تسویه حساب با دانشگاه قبل امکان وروداطلاعات وپرداخت وام مذکور وجود ندارد)

مدارک لازم:

  • ارائه تعهد محضری (با دو  ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دریک تعهد محضری یا جداگانه) اگر ضامنین بازنشسته بودند ارائه گواهی کسر از حقوق با عنوان " صندوق رفاه  دانشجویان وزارت علوم"  برای هر ضامن  الزامی است.
  • دانشجویان محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی- منابع طبیعی نور) مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه: 8 صبح تا 11:30 و 13:10 الی 14:30
تاریخ مراجعه: 97/08/01 لغایت 97/08/28

تذکر مهم: اطلاعیه مزبور مربوط به کلیه دانشجویان (اعم از اینکه قبلاً از بانک توسعه تعاون و یا صندوق رفاه دانشجویان وام گرفته‌اند یا وام نگرفته‌اند) می‌باشد و کلیه متقاضیان حتماً بایستی الزاماً با مراجعه حضوری نسبت به درخواست وام و تکمیل فرم مربوط در موعد مقرر (مندرج در اطلاعیه) به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند، در غیر این صورت وام به آنان تعلق نمی‌گیرد.


15 آبان 1397 / تعداد نمایش : 1869