متن کامل خبر


 
اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه پاییز) سال تحصیلی (98-97) ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است

خلاصه خبر: دانشجویان محترم برای درخواست و تکمیل فرم مربوط از تاریخ 97/08/01 لغایت 97/08/28 به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 ساختمان خوارزمی مراجعه فرمایند

به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری ورودی سال 94 به بعد (وزارت علوم) می‌رساند، اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه پاییز) سال تحصیلی (98-97) ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است. دانشجویان محترم برای درخواست و تکمیل فرم مربوط از تاریخ 97/08/01 لغایت 97/08/28 به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 ساختمان خوارزمی مراجعه فرمایند .
تذکر: اولویت پرداخت وام با کسانی است که حضوری فرم درخواست وام مربوط  (ویژه دکتری) را پس از تایید مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده  زودتر تحویل نمایند.
شرایط اخذ وام :

  • عدم اشتغال به کار رسمی پیمانی قراردادی و یا هرگونه درآمد دیگر
  • عدم بضاعت مالی و نیاز مبرم مالی
  • تسویه حساب درمقطع تحصیلی قبلی (درصورت عدم تسویه حساب با دانشگاه قبل امکان وروداطلاعات وپرداخت وام مذکور وجود ندارد)

مدارک لازم:

  • ارائه تعهد محضری (با دو  ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دریک تعهد محضری یا جداگانه) اگر ضامنین بازنشسته بودند ارائه گواهی کسر از حقوق با عنوان " صندوق رفاه  دانشجویان وزارت علوم"  برای هر ضامن  الزامی است.
  • دانشجویان محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی- منابع طبیعی نور) مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه: 8 صبح تا 11:30 و 13:10 الی 14:30
تاریخ مراجعه: 97/08/01 لغایت 97/08/28


2 آبان 1397 / تعداد نمایش : 1754