متن کامل خبر


 
اعتبار وام عتبات بصورت محدود ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است

خلاصه خبر: دانشجویان محترم غیر شاغل که نیاز مالی دارند با توجه به موارد ذکر شده در خبر در مدت زمان مقرر به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.

شرایط اخذ وام عتبات:  

  1. ارائه تعهد محضری به همراه حکم کارگزینی ضامن که کارمند رسمی یا پیمانی باشد
  2. تکمیل و ارائه فرم درخواست وام عتبات
  3. ارائه تاییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو
  4. تصویر فیش بانکی واریزی جهت دریافت روادید و بیمه
  5. تصویر گذرنامه  با مهر خروج از کشور متقاضی

مکان مراجعه: طبقه اول ساختمان خوارزمی، مدیریت امور دانشجویی

  • رشته‌های مربوط به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری؛  اتاق شماره 108  
  • رشته‌های مربوط به وزارت بهداشت (دانشکده پزشکی): اتاق شماره  105

ساعت مراجعه:
8 صبح تا 11:30 و 13 تا  14:30
تاریخ مراجعه:
97/07/14 لغایت 97/08/15


29 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1544