متن کامل خبر


 
نکاتی در خصوص وام تغذیه ترم بهمن 96

خلاصه خبر: دانشجویانی که وام تغذیه نیمسال دوم 96-97 (ترم بهمن 96) را درخواست نموده بودند، برای استفاده از وام به نکات درج شده در خبر توجه فرمایند.

به اطلاع می‌رساند دانشجویانی که وام تغذیه نیمسال دوم 96-97 (ترم بهمن 96) را درخواست نموده بودند، برای استفاده از وام به نکات ذیل توجه فرمایند:

  1. مبلغ وام به حساب کارت تغذیه دانشجو واریز می‌شود.
  2. دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی از وام تغذیه واریز شده به کارتشان فقط در محل دانشکده خود می‌توانند استفاده نمایند.
  3. دانشجویان دانشکده‌های فوق درصورتی که بخواهند مبلغ وام شان به حساب کارت تغذیه در سایت مرکزی دانشگاه واریز گردد می‌توانند تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 97/07/25 به ساختمان خوارزمی طبقه اول اتاق 108 مراجعه نمایند.
  4. دانشجویان پردیس مرکزی نیز چنانچه متقاضی استفاده از اعتبار وام تغذیه خود در دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی را دارند می‌توانند مانند بند 3 اطلاعیه اقدام نمایند.
  5. دانشجویان ورودی سال 97 مشمول این اطلاعیه نمی‌باشند.

ساعت مراجعه:  8 صبح الی 11:30 و 13 الی  14:30
تذکر مهم: درصورت واریز مبلغ وام تغذیه به حساب کارت افراد در دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و پردیس مرکزی وجه قابل جابجایی نمی‌باشد.


22 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1552