متن کامل خبر


 
اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه تابستان) سال تحصیلی (97-96) از طریق صندوق رفاه تامین گردیده است

خلاصه خبر: درخصوص دانشجویانی که سه ماه بهار درخواست داده اند نیاز به مراجعه حضوری و تکمیل فرم نمی‌باشد.

به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری می‌رساند اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه تابستان) سال تحصیلی (97-96) ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است.
دانشجویانی که سه ماهه بهار را درخواست نداده‌اند برای درخواست و تکمیل فرم مربوط حداکثر تا پایان مردادماه به اداره خدمات دانشجویی (طبقه اول ساختمان خوارزمی، اتاق 108) مراجعه کنند.
درخصوص دانشجویانی که سه ماه بهار درخواست داده اند نیاز به مراجعه حضوری و تکمیل فرم نمی‌باشد.
تذکر: اولویت پرداخت وام با کسانی است که حضوری فرم درخواست وام مربوط (ویژه دکتری) را تا تاریخ تعیین شده، پس از تایید مدیر گروه و  مهر و امضای آموزش دانشکده تحویل نمایند.
توجه: دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی-منابع طبیعی) مراجعه نمایند.
تاریخ مراجعه: تا پایان مرداد ماه سال 97
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 12


22 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 2702