متن کامل خبر


 
اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه بهار) سال تحصیلی (97-96) از طریق صندوق رفاه دانشجویان تامین گردیده است

خلاصه خبر: اولویت پرداخت وام با کسانی است که به موقع فرم درخواست وام را تا تاریخ تعیین شده، پس از تایید مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده تحویل نمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم (دکتری) دانشکده پزشکی ورودی سال (93) می‌رساند، اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه بهار) سال تحصیلی (97-96) از طریق صندوق رفاه دانشجویان تامین گردیده است.
دانشجویان برای درخواست و تکمیل فرم مربوطه از تاریخ 97/03/01 لغایت 97/03/12 به اداره خدمات دانشجویی واقع در طبقه اول ساختمان خوارزمی، اتاق 105 مراجعه فرمایند.
تذکر: اولویت پرداخت وام با کسانی است که به موقع فرم درخواست وام را تا تاریخ تعیین شده، پس از تایید مدیر گروه و  معاون آموزشی دانشکده تحویل نمایند.
ساعت مراجعه:    
8 صبح تا 12 و 13:30 تا 14:30
تاریخ مراجعه:
97/03/1 تا 97/03/12


1 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 1972