متن کامل خبر


 
اعتبار وام شهریه نیمسال دوم تحصیلی (97-96) بصورت محدود ازطریق صندوق رفاه تامین شد

خلاصه خبر: دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای درخواست و تکمیل فرم مربوطه تا تاریخ 97/02/04 به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 مراجعه فرمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم دوره شبانه می‌رساند اعتبار وام شهریه نیمسال دوم تحصیلی (97-96) بصورت محدود ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است.
دانشجویان برای درخواست و تکمیل فرم مربوطه تا تاریخ 97/02/04 به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 مراجعه فرمایند.
تذکر1: اولویت پرداخت وام با کسانی است که حضوری مراجعه نمایند و فرم درخواست وام شهریه را تا تاریخ تعیین شده، پس از تایید آموزش دانشکده و حسابداری آموزش کل دانشگاه به اداره خدمات دانشجویی اتاق 108 ساختمان خوارزمی تحویل نمایند.
تذکر 2: به هیچ عنوان وام مربوطه قابل تمدید نمی‌باشد.
مکان مراجعه : اتاق شماره 108طبقه اول ساختمان خوارزمی ( مدیریت اموردانشجویی)
ساعت مراجعه: 8 صبح تا 12 و 13:30 تا 14:30
تاریخ مراجعه:  97/01/26 تا 97/02/04


26 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 2067