متن کامل خبر


 
ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری آغاز شد

خلاصه خبر: ثبت نام از تاریخ 14 تا 18 بهمن ادامه خواهد داشت.

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی سال های 93 و 94 دوره  روزانه رشته‌های مربوط به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری می‌رساند برای استفاده از وام ضروری ویژه دکتری در نیمسال دوم 97-96  از تاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/18  جهت دریافت فرم مربوط و ارائه فاکتور معتبر باتوجه به موارد زیر اقدام نمایند.
شرایط اخذ وام:

  1. عدم اشتغال به کار رسمی پیمانی قراردادی و یا هرگونه درآمد دیگر
  2. عدم بضاعت مالی و نیاز مبرم مالی
  3. تسویه حساب درمقطع تحصیلی قبلی
  4. ارائه تعهد محضری به همراه حکم کارگزینی ضامن کارمند رسمی یا پیمانی

دانشجویان برای دریافت فرم درخواست وام بایستی (دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی نور به امور دانشجویی دانشکده مربوط  و سایر دانشکده ها به ساختمان خوارزمی اتاق 108) حضوری مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 11:30 و 13 الی  14:30
تذکر مهم:

  1. مهلت ثبت درخواست متقاضیان دریافت وام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. 
  2. دانشجویان در مهلت مقرر نسبت به انجام مراحل تعیین شده اقدام نمایند.
  3. در صورت اعلام صندوق رفاه وزارت علوم مبنی بر ثبت نام وام ویژه دکتری دانشجویان ورودی سال های 95 و 96   مراتب به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

15 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 2556