متن کامل خبر


 
ثبت نام وام بنیاد علوی

خلاصه خبر: کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی (دکتری ورودی 93 به بعد و کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد) در صورت تمایل می‌توانند با در دست داشتن مدارک ذکر شده در خبر تا تاریخ 96/08/27 نسبت به اخذ وام بنیاد علوی اقدام نمایند.

کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی (دکتری ورودی 93 به بعد و کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد) در صورت تمایل می‌توانند با در دست داشتن مدارک ذیل تا تاریخ  96/08/27 نسبت به اخذ وام بنیاد علوی اقدام نمایند.

  1. ارایه نامه کسر ازحقوق از ضامن رسمی، پیمانی، قراردادی، دستگاه‌های دولتی تحت عنوان بنیاد علوی (تذکر مهم: عنوان نامه باید حتماً به نام  "بنیاد علوی"  باشد)
  2. آخرین حکم کارگزینی جهت ضامن شاغل و آخرین حکم حقوقی بابت ضامن بازنشسته
  3. مراجعه به سایت  http://portal.srd.ir/login.aspx /تکمیل فرم  وام بنیاد علوی/پرینت و تایید مهر و امضا آموزش دانشکده/ تحویل به اتاق 105 در طبقه اول ساختمان خوارزمی
  4. مبلغ وام: دانشجویان مجرد هر ترم 6 میلیون ریال و دانشجویان متاهل هرترم 8 میلیون ریال
     

16 آبان 1396 / تعداد نمایش : 3237