متن کامل خبر


 
وام ویژه دکتری و وام ضروری ویژه دکتری

خلاصه خبر: مبلغ وام با توجه به تعداد متقاضیان مشخص خواهد شد و تکمیل فرم تعهدی مبنی بر پرداخت وام ایجاد نمی‌نماید.

دانشجویان محترم با توجه به موارد ذیل در مدت زمان مذکور به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.
تذکر: باعنایت به محدودیت اعتبار، مبلغ وام با توجه به تعداد متقاضیان مشخص خواهد شد و تکمیل فرم تعهدی مبنی بر پرداخت وام ایجاد نمی‌نماید.
الف) شرایط اخذ وام: 

  1. عدم اشتغال به کار رسمی پیمانی قراردادی و یا هرگونه درآمد دیگر
  2. وام ضروری ویژه دکتری در طول تحصیل (فقط 1 بار) قابل دریافت می‌باشد.
  3. تسویه حساب درمقطع تحصیلی قبلی (درصورت عدم تسویه حساب با دانشگاه قبل امکان ورود اطلاعات و پرداخت وام مذکور وجود ندارد)

ب) مدارک لازم:

  1. ارایه تعهد محضری به همراه حکم کارگزینی ضامن که کارمند رسمی یا پیمانی باشد.
  2. مراجعه دانشجو و دریافت و تکمیل فرم‌های درخواست وام و تایید توسط آموزش دانشکده و امورمالی آموزش کل و تحویل به مسؤول مربوطه
  3. داشتن پرونده دانشجویی
  4. کپی کارت دانشجویی خوانا و کارت ملی

مکان مراجعه : اتاق شماره 108طبقه اول ساختمان خوارزمی (مدیریت اموردانشجویی)
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 11:30 و 13 تا  14:30
تاریخ مراجعه: 96/07/01 تا 96/07/26


3 مهر 1396 / تعداد نمایش : 4659