متن کامل خبر


 
اعتبار وام عتبات بصورت محدود ازطریق صندوق رفاه تامین گردیده است

خلاصه خبر: دانشجویان محترم که نیاز مالی دارند با توجه به موارد ذیل در مدت زمان مقرر به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.

الف) شرایط اخذ وام عتبات:  

  1. تکمیل وارایه فرم درخواست وام عتبات
  2. ارایه تاییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو
  3. تصویر فیش واریزی بانکی جهت دریافت روادید و بیمه و یا هرگونه مدارک دال بر خروج از کشور متقاضی

ب) مدارک لازم:
ارایه تعهد محضری به همراه حکم کارگزینی ضامن که کارمند رسمی یا پیمانی باشد
مکان مراجعه :
اتاق شماره 108طبقه اول ساختمان خوارزمی، مدیریت امور دانشجویی
ساعت مراجعه:
8 صبح تا 12 و 13:30 تا  15
تاریخ مراجعه:
96/06/16 تا 96/06/28


13 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 3341