متن کامل خبر


 
اطلاعیه شماره 2 (مدت مجاز اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی)

خلاصه خبر:

با توجه به بخشنامه شماره 9078/1/130 سال 1390 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهلت مجاز سکونت در خوابگاه‌ها برای مقاطع کارشناسی ارشد 4 و دکتری 8 نیمسال تحصیلی است.
اطلاعیه شماره 2 (قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه)
دانشجویان عزیز با توجه به آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص مدت اسکان در خوابگاه‌های دانشگاه‌ها، مهلت  مجاز سکونت  برای مقاطع کارشناسی ارشد 4 و دکتری 8  نیمسال تحصیلی است. ضرورت دارد دانشجویان گرامی برنامه ریزی امورآموزشی و پژوهشی خود را با توجه به مدت مذکور تنظیم نمایند، در غیر اینصورت اسکان دانشجویان در خوابگاه، خارج از مهلت مجاز سکونت امکانپذیر نمی‌باشد.


11 آبان 1394 / تعداد نمایش : 3231