متن کامل خبر


 
پس از ثبت نام در سامانه صندوق رفاه مدارک خود را به اداره خدمات تحویل دهید

خلاصه خبر: پرینت درخواست خود را با مشخص نمودن محل استفاده وجه واریزی در کارت تغذیه (پردیس مرکزی/دانشکده کشاورزی/دانشکده نور) به اداره خدمات دانشجویی اراِئه کنید.

دانشجویانی که از طریق سیستم اتوماسیون صندوق رفاه درخواست وام تغذیه نموده‌اند، لازم است پرینت درخواست خود را با مشخص نمودن محل استفاده وجه واریزی در کارت تغذیه (پردیس مرکزی/دانشکده کشاورزی/دانشکده نور) به اداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند، در غیر این صورت ممکن است وام آنها به تعلیق افتاده و به صندوق رفاه عودت شود.
مکان مراجعه:
اتاق شماره 109 طبقه دوم  امور دانشجویی، ساختمان خوارزمی
زمان مراجعه:
حداکثر تا پایان خرداد ماه 96


16 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 2642