متن کامل خبر


 
جشنواره دانشجوی نمونه کشوری بمنظور انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های سراسر كشور برگزار می‎شود

خلاصه خبر: زمان برگزاری مراسم، معرفی و تقدیر از دانشجویان نمونه كشور توسط مقامات كشوری از سوی وزارت متبوع اعلام خواهد شد.

تاریخ ثبت نام:     
95/08/01 تا  95/08/20
ثبت نام  از طریق:

 1. سایت انتخاب دانشجوی نمونه
 2. سایت دانشگاه تربیت مدرس- معاونت دانشجویی - مدیریت دانشجویی

زمان برگزاری مراسم: معرفی و تقدیر از دانشجویان نمونه كشور توسط مقامات كشوری از سوی وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
دانشجویان عزیز بایستی پس از مطالعه آئین نامه موارد ذیل را رعایت نمایند:

 1. اخذ تأییدیه‌های مورد نیاز
 2. ثبت نام از طریق سامانه
 3. تهیه پرینت از هر صفحه بلافاصله پس از درج اطلاعات در سامانه مربوط  
 4. ایجاد یک ستون در کنار هر جدول در برگ پرینت گرفته شده ، تحت عنوان "شماره پیوست" و نوشتن شماره هر پیوست در آن ستون
 5. درج شماره پیوست‌ها به همان ترتیبی که در جداول مربوط ذکر شده بر روی تصاویر مدارک پیوستی
 6. درج پایگاه ثبت مقاله  و تعیین ضریب ( شاخص) تاثیر مقاله (impact factor ) بر روی فتوکپی آن
 7. تحویل مدارک حداکثر تا تاریخ 95/08/20، به ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان جدید مدیریت امور دانشجویی اتاق (104)
 8. با توجه به شرایط تعیین شده توسط مراجع مزبور تاریخ ثبت نام و بررسی مدارك تمدید نمی‌شود.

مدارک مورد نیاز:

 1. تایید معدل و تعداد واحدهای گذرانده توسط اداره کل آموزش (طبقه سوم ساختمان آموزش اتاق 415)
 2. تایید موارد پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه (طبقه اول ساختمان مرکزی اتاق 104)
 3. تایید فعالیت‌های فرهنگی توسط مدیریت فرهنگی دانشگاه (میدان جنوبی دانشگاه، ساختمان مدیریت فرهنگی و اجتماعی، اتاق انجمن‌های علمی)

نكات مهم:

 • مدارك ارسال شده دانشجویان عودت داده نخواهد شد.
 • دقت در تایپ و شماره‌گذاری مدارك  پیوست‌ و تأیید معدل و واحدهای گذرانده و سایر مدارك كه به صورت كپی و پرینت ارائه می‌شود و برابر اصل نمودن آن توسط سازمان‌ها و واحدهای مربوطه و ارائه یک قطعه عكس 4*3  الزامی است.
 • بدیهی است پرونده‌هایی كه به صورت ناقص تحویل ستاد شود قابل بررسی نبوده و از دستور كار خارج می‌شود.

راهنمای سامانه انتخاب دانشجوی نمونه
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه 95
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی نمونه
اصلاحیه آیین‌ناهم انتخاب دانشجوی نمونه
متمم آیین‌نامه انتخاب دانشجوی نمونه وزارت بهداشت

 

 


15 آبان 1395 / تعداد نمایش : 3830