متن کامل خبر


 
نکات مهم در رابطه با انواع وام‌های دانشجویی دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: دانشجویان ورودی سال 1400 و کلیه دانشجویانی که سند تعهد محضری و مدارک ضامن را هنوز به اداره خدمات دانشجویی تحویل نداده‌اند، لازم است در اسرع وقت نسبت به ارسال پستی مدارک فوق و یا تحوبل حضوری آن اقدام نمایند تا امکان ثبت وام آنان برای ترم جاری میسر گردد.

دانشجویان ورودی سال 1400 و کلیه دانشجویانی که سند تعهد محضری و مدارک ضامن را هنوز به اداره خدمات دانشجویی تحویل نداده‌اند، لازم است در اسرع وقت پس از انجام مراحل ذیل نسبت به ارسال پستی و یا حضوری مدارک فوق اقدام نمایند تا امکان ثبت وام آنان برای ترم جاری میسر گردد:
 
۱- اسکن سند تعهد محضری و مدارک ضامن و نگهداری فایل اسکن شده مربوط نزد خود
۲- بارگذاری مدارک مزبور در سامانه گلستان (راهنمای بارگذاری مدارک وام در سامانه گلستان (https://news.modares.ac.ir/uploads/Stu.Stafmng.News.000819.2.pdf))
۳- قراردادن سند تعهد محضری و مدارک ضامن در یک کاور پلاستیکی به قطع A4 
۴- درج مشخصات دانشجو روی کاور(نام و نام‌خانوادگی - شماره‌دانشجویی - رشته تحصیلی - مقطع - دانشکده) در کاغذ به قطع A5  
۵- درج مشخصات دانشجو در قسمت فرستنده روی پاکت پستی (نام و نام‌خانوادگی - شماره‌دانشجویی - رشته تحصیلی - مقطع - دانشکده)
۶- کاور حاوی اصل سند تعهد محضری و تصویر حکم کارگزینی و گواهی کسر حقوق ضامن از طریق پست سفارشی به آدرس ذیل اطلاعیه ارسال گردد.
۷- بارگذاری رسید پستی در سامانه گلستان (راهنمای بارگذاری مدارک وام در سامانه گلستان (https://news.modares.ac.ir/uploads/Stu.Stafmng.News.000819.2.pdf))
۸- لازم به ذکر است دانشجویانی که نسبت به ارسال مدارک در اسرع وقت کوتاهی نمایند وام‌های درخواستی آنان در ترم جاری تأیید نخواهد شد.
 
 آدرس پستی برای ارسال سند تعهد محضری و مدارک ضامن:
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، کد پستی:۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶ صندوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵ ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق ۱۰۲، اداره خدمات دانشجویی، آقای مجید حق دوست

19 آبان 1400 / تعداد نمایش : 715