متن کامل خبر


 
اطلاعیه اداره خدمات دانشجویی درخصوص دانشجویان غیر پزشکی متقاضی وام

خلاصه خبر: دانشجویان ورودی سال ۹۹ و کلیه دانشجویانی که سند تعهد محضری و مدارک ضامن را هنوز به اداره خدمات دانشجویی تحویل نداده‌اند، لازم است در اسرع وقت پس از انجام مراحل مندرج در خبر نسبت به ارسال پستی و یا حضوری مدارک فوق اقدام نمایند تا امکان ثبت وام آنان برای ترم جاری میسر گردد.

دانشجویان ورودی سال ۹۹ و کلیه دانشجویانی که سند تعهد محضری و مدارک ضامن را هنوز به اداره خدمات دانشجویی تحویل نداده‌اند، لازم است در اسرع وقت پس از انجام مراحل ذیل نسبت به ارسال پستی و یا حضوری مدارک فوق اقدام نمایند تا امکان ثبت وام آنان برای ترم جاری میسر گردد:

۱- اسکن سند تعهد محضری و مدارک ضامن و نگهداری فایل اسکن شده مربوط نزد خود

۲- بارگذاری مدارک مزبور در سامانه گلستان (طبق اطلاعیه پیوست)

۳- قراردادن سند تعهد محضری و مدارک ضامن در یک کاور پلاستیکی به قطع A4 

۴- درج مشخصات دانشجو روی کاور(نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی- رشته تحصیلی- مقطع- دانشکده) در کاغذ به قطع A5 

۵- درج مشخصات دانشجو در قسمت فرستنده روی پاکت پستی (نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی- رشته تحصیلی- مقطع- دانشکده)

۶- کاور حاوی اصل سند تعهد محضری و تصویر حکم کارگزینی و گواهی کسر حقوق ضامن از طریق پست سفارشی به آدرس ذیل اطلاعیه ارسال گردد.

۷- بارگذاری رسید پستی در سامانه گلستان (طبق اطلاعیه پیوست)

۸- لازم به ذکر است دانشجویانی که نسبت به ارسال مدارک در اسرع وقت کوتاهی نمایند وام‌های درخواستی آنان در ترم جاری تأیید نخواهد شد.

- آدرس پستی برای ارسال سند تعهد محضری و مدارک ضامن:

تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، کد پستی:۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶ صندوق پستی:۱۱۱-۱۴۱۱۵ ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق ۱۰۲، اداره خدمات دانشجویی، آقای مجید حق دوست

"راهنمای بارگذاری مدارک وام"


29 بهمن 1399 / تعداد نمایش : 1503