متن کامل خبر


 
آگهی مناقصه سمپاشی سراهای دانشجویی و اماکن ورزشی دانشگاه

خلاصه خبر: پیمانکاران فعال و دارای صلاحیت می‌توانند از ۱۸ تا ۳۱ شهریور ماه نسبت به دریافت مدارک و ارائه آن به دانشگاه اقدام نمایند.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد انجام سمپاشی سراهای دانشجویی و اماکن ورزشی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بر این اساس سمپاشی ۱۸ باب از سراهای دانشجویی و اماکن ورزشی دانشگاه به متراژ ۴۲۹۹۰ متر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می‌شود. پیمانکاران فعال و دارای صلاحیت (بویژه شرکت‌های دانش بنیان) می‌توانند از ۱۸ تا ۳۱ شهریور ماه جاری نسبت به دریافت مدارک و ارائه آن به دانشگاه اقدام نمایند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت امور دانشجویی به شماره ۸۲۸۸۳۰۲۹ (آقای شاهینی) تماس حاصل نمایید.

 

17 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 167