متن کامل خبر


 
اطلاعیه اداره خدمات دانشجویی در خصوص تعهد محضری دانشجویان پزشکی ساکن در خوابگاه‌ها

خلاصه خبر: دانشجویان حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات سند تعهد محضری به آدرس portal.srd.ir اقدام و مراتب را به شماره تلفن ۸۲۸۸۴۰۳۲ اعلام نمایند.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علوم پزشکی ساکن خوابگاه‌ها، ورودی ۹۸ و ماقبل آن که:

۱- سند تعهد محضری را تحویل نداده‌اند.

۲- سند تعهد محضری را تحویل داده‌اند اما اطلاعات تعهد محضری خود را در پرتال دانشجویی ثبت ننموده‌اند.

می‌رساند، تا مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت آن به آدرس portal.srd.ir اقدام و مراتب را به شماره تلفن ۸۲۸۸۴۰۳۲ اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت اطلاعات سند تعهد محضری و تحویل آن به واحد وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، واقع در ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق شماره ۱۰۵، هزینه اجاره‌بهاء خوابگاه آنها از ابتدای هر ترم بصورت نقدی محاسبه و دریافت می‌گردد و امکان درخواست وام نیز ندارند.

 


12 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 1163