متن کامل خبر


 
لزوم ارائه گواهی مؤید تسویه حساب برای دانشجویان جدیدالورود

خلاصه خبر: دانشجویان می‌بایست وضعیت بدهی و یا عدم بدهی (تسویه حساب و یا تقسیط بدهی بابت وام و خوابگاه) در مقطع تحصیلی قبلی خود را مشخص نمایند.

مشخص نمودن وضعیت بدهی و یا عدم بدهی (تسویه حساب و یا تقسیط بدهی بابت وام و خوابگاه) در مقطع تحصیلی قبلی، با ارائه تصویر یکی از موارد ذیل می‌باشد و مربوط به دانشجویانی است که در مقطع تحصیلی قبلی از تسهیلات رفاهی مانند وام و خوابگاه استفاده نموده‌ و با صندوق رفاه تسویه نموده‌اند:
 
۱- گواهی دائم فارغ التحصیلی
۲- گواهی موقت فارغ التحصیلی
۳- برگ تسویه حساب با صندوق رفاه
۴- تصویر لیست سررسید (دفترچه) اقساط در پرتال دانشجویان صندوق رفاه (بدون قسط معوقه)
۵- تصویر تسویه حساب در پرتال دانشجویی صندوق رفاه
۶- نامه دانشگاه مقطع تحصیلی قبلی مبنی بر عدم بدهی به صندوق رفاه

30 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 1335