متن کامل خبر


 
انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه‌های سراسر كشور سال 1394، وزارت علوم

خلاصه خبر:

به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان به پایبندی و گسترش اصول و ارزش‌های اسلامی و با هدف افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی، انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های سراسر كشور به شرح ذیل برگزار می‎شود:
تاریخ:
19/10/94 تا 2/11/94
اخذ تقاضانامه از طریق:


زمان برگزاری مراسم و معرفی و تقدیر از دانشجویان نمونه كشور توسط مقامات كشوری از سوی وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
نكات مهم:
 1. دانشجویان عزیز بایستی پس از مطالعه آئین نامه ، نسبت به اخذ تأییدیه‌های مورد نیاز و ثبت نام از طریق سامانه و شماره‌گذاری پیوست‌ها در تاریخ تعیین شده حداکثر تا تاریخ 2/11/94، مدارک خود را به ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان مدیریت امور دانشجویی اتاق (106) تحویل نمایند.
 2. با توجه به شرایط تعیین شده توسط مراجع مزبور تاریخ ثبت نام و بررسی مدارك قابل تمدید نخواهد بود
 3. مدارک مورد نیاز:
  • الف) تایید معدل و تعداد واحدهای گذرانده توسط اداره کل آموزش یا دانشکده مربوط
  • ب) تایید موارد پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه (طبقه اول ساختمان مرکزی اتاق 104)
  • ج) تایید فعالیت‌های فرهنگی توسط مدیریت فرهنگی دانشگاه (میدان جنوبی دانشگاه، ساختمان مدیریت فرهنگی و اجتماعی، اتاق دبیرخانه شورای فرهنگی)
 4. مدارك ارسال شده دانشجویان پس داده نخواهد شد.
 5. دقت در تایپ و شماره‌گذاری مدارك پیوست‌ و تأیید معدل و واحدهای گذرانده و سایر مدارك كه به صورت كپی و پرینت ارائه می‌شود و برابر اصل نمودن آن توسط سازمان‌ها و واحدهای مربوطه و ارائه 2 قطعه عكس 4*3 الزامی است.
 6. بدیهی است پرونده‌هایی كه به صورت ناقص تحویل ستاد شود قابل بررسی نبوده و از دستور كار خارج می‌شود.
  متذکر می شود نحوه ثبت نام دانشجویان رشته‌های گروه پزشکی بدون استفاده از سیستم اتوماسیون می‌باشد.


21 دی 1394 / تعداد نمایش : 7347