متن کامل خبر


 
ثبت نام وام ویژه دکتری (دانشجویان دوره دکتری رشته‌های مربوط به وزارت علوم تحقیقات وفناوری)

خلاصه خبر: دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای ارائه درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی-منابع طبیعی) مراجعه نمایند.

دانشجویان محترم دوره دکتری می‌توانند جهت تکمیل فرم‌های مربوط به درخواست وام ویژه دکتری (3 ماهه بهار) سال تحصیلی (98-97) و ارائه به اداره خدمات دانشجویی از تاریخ 1398/03/07 لغایت 1398/03/22 به ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق 108 مراجعه نمایند.
توجه: دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای ارائه درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی-منابع طبیعی) مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه: 8:30 صبح تا  12:15 و 13:30 تا 14:30


8 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 1634