متن کامل خبر


 
برنامه پایانی ليگ واليبال دانشجویان پسر دانشگاه منتشر شد

خلاصه خبر: آخرین هفته لیگ والیبال پنجشنبه 16 اسفند برگزار خواهد شد.

برنامه هفته پایانی مسابقات ليگ والیبال

روز مسابقه تیم‌ها زمان
97/12/16 خوابگاه مدرس/خوابگاه کوثر 10
97/12/16 دانشکده فنی مهندسی/دانشکده نور 11
97/12/16 دانشکده کشاورزی/خوابگاه شهید ابراهیمی 12
97/12/16 خوابگاه شهید حیدری/دانشکده مهندسی مواد 13

 

  • بازی رده بندی (ساعت14)
  • بازی فینال (ساعت 15)

6 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 1317