متن کامل خبر


 
چهارمین پياده رو‌ی همراه با ورزش صبحگاهی ماهانه خانواده دانشگاه تربيت مدرس برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: این برنامه 30 بهمن ماه ساعت 7:30 از مقابل مجموعه ورزشی دانشگاه آغاز می‌شود.


28 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 1166