متن کامل خبر


 
نتایج هفته چهارم لیگ داژبال کارکنان خانم و برنامه هفته پنجم این لیگ دانشگاه منتشر شد

خلاصه خبر: هفته چهارم بازی ها با برگزاری 4 بازی به پایان رسید.

نتایج هفته چهارم ليگ داژبال كاركنان دانشگاه (بانوان)

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
97/10/24 کارتال/امید 29-1
97/10/24 افق/الوند 23-2
97/10/24 شاهین/ساحل 17-5
97/10/24 ستاره/یاس 18-11

 

برنامه هفته پنجم ليگ داژبال كاركنان دانشگاه (بانوان)

روز مسابقه تیم‌ها بازی
97/11/01 الوند/یاس اول
97/11/01 افق/ساحل دوم
97/11/01 ستاره/کارتال سوم
97/11/01 شاهین/امید چهارم

 


1 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 1323