متن کامل خبر


 
برنامه هفته اول مرحله نهایی ليگ واليبال دانشجويان دانشگاه منتشر شد

خلاصه خبر: هفته اول مرحله نهایی با انجام 4 بازی و در 2 رو ادامه می‌یابد.

برنامه هفته اول مرحله نهایی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 شهید مدرس/شهید حیدری - سه شنبه 97/10/25 14 نهایی
2 دانشکده کشاورزی/دانشکده فنی و مهندسی ب - سه شنبه 97/10/25 15 نهایی
3 شهید ابراهیمی/دانشکده نور - پنج شنبه 97/10/27 13 نهایی
4 خوابگاه کوثر/مهندسی مواد - پنج شنبه 97/10/27 14 نهایی

 


23 دی 1397 / تعداد نمایش : 1352