متن کامل خبر


 
برنامه هفته سوم لیگ والیبال دانشجویان پسر دانشگاه منتشر شد

خلاصه خبر: هفته سوم این لیگ در 2 روز و با انجام 7 بازی انجام خواهد شد.

برنامه هفته سوم بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 كوثر -علوم انسانی 1 سه شنبه 97/10/18 13:30 مقدماتی
2 شهيدحيدری-شهيدكامروا 3 سه شنبه 97/10/18 14:30 مقدماتی
3 مهندسي شيمی-شهيدابراهيمی 3 سه شنبه 97/10/18 15:30 مقدماتی
4 پرديس كشاورزی- مهندس مواد 2 پنج شنبه 97/10/20 13:30 مقدماتی
5 نور - فنی مهندسی الف 2 پنج شنبه 97/10/20 14:30 مقدماتی
6 مهندسی شيمی(نفت)-كشاورزی 4 پنج شنبه 97/10/20 15:30 مقدماتی
7 برق و كامپيوتر-شهيدمدرس 4 پنج شنبه 97/10/20 16:30 مقدماتی

 


17 دی 1397 / تعداد نمایش : 1295