متن کامل خبر


 
نتایج هفته دوم لیگ والیبال دانشجویان پسر دانشگاه منتشر شد

خلاصه خبر: هفته دوم این لیگ در 2 روز و با انجام 7 بازی انجام شد.

نتایج هفته دوم بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ نتیجه مرحله
1 خوابگاه کوثر/فنی مهندسی ب 1 سه شنبه 97/10/11 1-2 مقدماتی
2 شهید ابراهیمی/شهید کامروا 3 سه شنبه 97/10/11 0-2 مقدماتی
3 مهندسی شیمی/خوابگاه شهید حیدری 3 سه شنبه 97/10/11 2-0 مقدماتی
4 دانشکده نور/دانشکده برق و کامپیوتر 2 پنج شنبه 97/10/13 0-2 مقدماتی
5 مهندسی شیمی نفت/مهندسی مواد 2 پنج شنبه 97/10/13 2-0 مقدماتی
6 فنی مهندسی الف/شهید مدرس 4 پنج شنبه 97/10/13 2-0 مقدماتی
7 کشاورزی/پردیس کشاورزی 4 پنج شنبه 97/10/13 0-2 مقدماتی

 


16 دی 1397 / تعداد نمایش : 1254