متن کامل خبر


 
برنامه هفته اول لیگ والیبال دانشجویان پسر دانشگاه منتشر شد

خلاصه خبر: هفته اول این لیگ در 2 روز و با انجام 7 بازی آغاز خواهد شد.

 

برنامه هفته اول بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 دانشکده علوم انسانی/دانشکده فنی مهندسی 1 سه شنبه 97/10/04 13:30 مقدماتی
2 خوابگاه شهید ابراهیمی/خوابگاه شهید حیدری 3 سه شنبه 97/10/04 14:30 مقدماتی
3 دانشکده مهندسی شیمی/خوابگاه شهید کامروا 3 سه شنبه 97/10/04 15:30 مقدماتی
4 دانشکده نور/خوابگاه شهید مدرس 2 پنج شنبه 97/10/06 13:30 مقدماتی
5 دانشکده فنی مهندسی الف/دانشکده برق و کامپیوتر 2 پنج شنبه 97/10/06 14:30 مقدماتی
6 دانشکده کشاورزی/مهندسی مواد 4 پنج شنبه 97/10/06 15:30 مقدماتی
7 دانشکده مهندسی شیمی الف/دانشکده کشاورزی (پردیس) 4 پنج شنبه 97/10/06 16:30 مقدماتی

 

گروه بندی مسابقات واليبال دانشجويان پسر دانشگاه:
گروه يک:

 • خوابگاه كوثر(سلاطين)
 • دانشكده علوم انسانی (شاهين)
 • دانشكده فنی مهندسی ب

گروه دو:

 • دانشكده منابع طبيعی نور
 • دانشكده فنی مهندسی الف
 • دانشكده برق و كامپيوتر
 • خوابگاه شهيد مدرس

گروه سه:

 • خوابگاه شهيد ابراهيمی
 • دانشكده مهندسی شيمی
 • خوابگاه شهيد كامروا
 • خوابگاه شهيد حيدری

گروه چهار:

 • دانشكده كشاورزی
 • دانشكده مهندسی شيمی (نفت)
 • دانشكده كشاورزی (پرديس)
 • مهندسی مواد

3 دی 1397 / تعداد نمایش : 1305