متن کامل خبر


 
مهلت انجام طرح پایش تندرستی تا تاریخ 12 دی ماه 97 تمدید شد

خلاصه خبر: لازم به ذکر است که انجام ارزیابی‌های مربوطه به این طرح ضرورت دارد.

دانشجویان جدیدالورود (نیمسال اول تحصیلی 98-97) که نتوانسته‌اند در زمان معین شده، جهت انجام ارزیابی شاخص‌های آمادگی جسمانی، شناسایی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی و ترکیب بدنی، به اداره تندرستی و مشاوره ورزشی مرکز تربیت بدنی (ضلع شرقی ساختمان خوارزمی) مراجعه نمایند، می‌توانند  از تاریخ 97/10/01 تا 97/10/12 برای انجام طرح پایش تندرستی اقدام کنند.
لازم به ذکر است که انجام ارزیابی‌های مربوطه ضرورت دارد. مراحل انجام ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:
تشکیل پرونده (فرم ها را از سایت معاونت دانشجویی/ مرکز تربیت بدنی/ قسمت فرم‌ها دانلود و تکمیل نمایید) (فرم‌ها)
مرحله  اول: ارزیابی ترکیب بدنی
مرحله دوم:  ارزیابی وضعیت بدنی وقامتی اسکلتی
مرحله سوم:  ارزیابی شاخص های آمادگی جسمانی (حتی المقدور از لباس ورزشی استفاده نمایید)
روزهای زوج: آقایان
روزهای فرد: بانوان


1 دی 1397 / تعداد نمایش : 1246