متن کامل خبر


 
قرعه کشی لیگ والیبال دانشجویان دانشگاه 97/09/25 برگزار شد

خلاصه خبر: برنامه بازی‌های این لیگ "متعاقبا" اعلام می‌گردد.

 

گروه بندی مسابقات واليبال دانشجويان پسر دانشگاه:
گروه يک:

 • خوابگاه كوثر(سلاطين)
 • دانشكده علوم انسانی (شاهين)
 • دانشكده فنی مهندسی ب

گروه دو:

 • دانشكده منابع طبيعی نور
 • دانشكده فنی مهندسی الف
 • دانشكده برق و كامپيوتر
 • خوابگاه شهيد مدرس

گروه سه:

 • خوابگاه شهيد ابراهيمی
 • دانشكده مهندسی شيمی
 • خوابگاه شهيد كامروا
 • خوابگاه شهيد حيدری

گروه چهار:

 • دانشكده كشاورزی
 • دانشكده مهندسی شيمی (نفت)
 • دانشكده كشاورزی (پرديس)
 • مهندسی مواد

برنامه بازی "متعاقبا" اعلام می‌گردد.
شروع مسابقات: سه شنبه  ٤ ديماه


26 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1324