متن کامل خبر


 
برنامه هفته سوم لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه (دور مقدماتی) منتشر شد

خلاصه خبر: هفته سوم از مسابقات در 2 روز 21 و 22 آذرماه برگزار خواهد شد.

برنامه هفته سوم بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 سماء 2/دات G چهارشنبه 97/09/21 14:15 مقدماتی
2 خوابگاه شهید مدرس الف/دانشکده علوم زیستی F چهارشنبه 97/09/21 15 مقدماتی
3 دانشکده کشاورزی الف/خوابگاه میرشفیعی D چهارشنبه 97/09/21 15:45 مقدماتی
4 خوابگاه سماء3/دانشکده کشاورزی (پاییز) D چهارشنبه 97/09/21 16:30 مقدماتی
5 خوابگاه شهید باقری/دانشکده پزشکی E چهارشنبه 97/09/21 17:15 مقدماتی
6 خوابگاه شهید احمدی روشن/دانشکده شیمی الف E چهارشنبه 97/09/21 18 مقدماتی
7 دانشکده علوم پایه/خوابگاه کوثر (سلاطین) A چهارشنبه 97/09/21 9:30 مقدماتی
8 دانشکده کشاورزی ب/خوابگاه شهید حیدری A پنج شنبه 97/09/22 10:15 مقدماتی
9 خوابگاه شهید مدرس ب/دانشکده هنر B پنج شنبه 97/09/22 11 مقدماتی
10 خوابگاه شهید گلشن/دانشکده شیمی ب B پنج شنبه 97/09/22 11:45 مقدماتی
11 دانشکده فنی و مهندسی/دانشکده برق و کامپیوتر C پنج شنبه 97/09/22 12:30 مقدماتی
12 دانشکده مدیریت و اقتصاد/دانشکده مکانیک الف C پنج شنبه 97/09/22 13:15 مقدماتی
13 خوابگاه شهید کامروا/دانشکده منابع طبیعی نور G پنج شنبه 97/09/22 14 مقدماتی
14 دانشکده مکانیک ب/خوابگاه کوثر (قارتال) F پنج شنبه 97/09/22 14:45 مقدماتی

 


18 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1442