متن کامل خبر


 
نتایج هفته دوم لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه (جام دانشجو)

خلاصه خبر: هفته دوم این لیگ طی 2 روز برگزار شد.

نتایج هفته دوم بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت نتیجه
1 خوابگاه شهید مدرس ب/خوابگاه گلشن B چهارشنبه 97/09/14 13:30 1-5
2 دانشکده هنر/دانشکده مهندسی شیمی ب B چهارشنبه 97/09/14 14:15 0-1
3 دانشکده علوم پایه/دانشکده کشاورزی ب A چهارشنبه 97/09/14 15 3-2
4 خوابگاه کوثر (سلاطین)/خوابگاه شهید حیدری A چهارشنبه 97/09/14 15:45 1-2
5 دانشکده کشاورزی الف/خوابگاه سماء 3 D چهارشنبه 97/09/14 16:30 0-6
6 دانشکده برق و کامپیوتر/دانشکده مکانیک الف C چهارشنبه 97/09/14 17:15 0-7
7 دانشکده فنی و مهندسی/دانشکده مدیریت و اقتصاد C چهارشنبه 97/09/14 18 1-2
8 خوابگاه سماء2/خوابگاه شهید کامروا G پنج شنبه 97/09/15 9 0-14
9 دانشکده مکانیک ب/خوابگاه شهید مدرس الف F پنج شنبه 97/09/15 9:45 3-0
10 خوابگاه کوثر (قارتال)/دانشکده علوم زیستی F پنج شنبه 97/09/15 10:30 2-6
11 خوابگاه شهید باقری/خوابگاه زعفرانیه E پنج شنبه 97/09/15 11:15 1-0
12 دانشکده پزشکی/خوابگاه شهید احمدی روشن E پنج شنبه 97/09/15 12 6-0
13 خوابگاه شهید میرشفیعی/ دانشکده کشاورزی (پاییز) D پنج شنبه 97/09/15 13:15 0-6
14 دات (دانشجویان افغانستانی تربیت مدرس)/دانشکده منابع طبیعی نور G پنج شنبه 97/09/15 14 3-0

 


17 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1283