متن کامل خبر


 
نتایج هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه (جام دانشجو)

خلاصه خبر: هفته اول این لیگ طی 2 روز برگزار شد.

نتایج هفته اول بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت نتیجه
1 دانشکده علوم پایه/خوابگاه شهید حیدری A چهارشنبه 97/09/07 13:30 1-2
2 خوابگاه کوثر (سلاطین)/دانشکده کشاورزی ب A چهارشنبه 97/09/07 14:15 1-2
3 خوابگاه شهید مدرس ب/دانشکده مهندسی شیمی ب B چهارشنبه 97/09/07 15 0-9
4 دانشکده هنر/خوابگاه شهید گلشن B چهارشنبه 97/09/07 15:45 4-0
5 دانشکده فنی مهندسی/دانشکده مکانیک الف C چهارشنبه 97/09/07 16:30 1-10
6 دانشکده برق و کامپیوتر/دانشکده مدیریت و اقتصاد C چهارشنبه 97/09/07 17:15 1-1
7 دانشکده کشاورزی الف/دانشکده کشاورزی(پاییز) D چهارشنبه 97/09/07 18 0-6
8 خوابگاه شهید میرشفیعی/خوابگاه سماء 3 D پنج شنبه 97/09/08 9 2-2
9 خوابگاه شهید باقری/دانشکده مهندسی شیمی الف E پنج شنبه 97/09/08 9:45 2-1
10 خوابگاه زعفرانیه/دانشکده پزشکی E پنج شنبه 97/09/08 10:30 1-10
11 دانشکده مکانیک ب/دانشکده علوم زیستی F پنج شنبه 97/09/08 11:15 1-1
12 خوابگاه کوثر(قارتال)/خوابگاه شهید مدرس الف F پنج شنبه 97/09/08 12 0-1
13 دات (دانشجویان افغانستانی دانشگاه تربیت مدرس)/خوابگاه شهید کامروا G پنج شنبه 97/09/08 13:15 1-6
14 خوابگاه سماء2/دانشکده منابع طبیعی نور G پنج شنبه 97/09/08 14 3-0

 


10 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1580