متن کامل خبر


 
برنامه هفته دوم لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه (دور مقدماتی) منتشر شد

خلاصه خبر: دومین هفته از لیگ فوتسال دانشجویان در 2 روز برگزار خواهد شد.

برنامه هفته دوم بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 خوابگاه شهید مدرس ب/خوابگاه شهید گلشن B چهارشنبه 97/09/14 13:30 مقدماتی
2 دانشکده هنر/دانشکده مهندسی شیمی ب B چهارشنبه 97/09/14 14:15 مقدماتی
3 دانشکده علوم پایه/دانشکده کشاورزی ب A چهارشنبه 97/09/14 15 مقدماتی
4 خوابگاه کوثر (سلاطین)/خوابگاه شهید حیدری A چهارشنبه 97/09/14 15:45 مقدماتی
5 دانشکده کشاورزی الف/خوابگاه سماء3 D چهارشنبه 97/09/14 16:30 مقدماتی
6 دانشکده برق و کامپیوتر/دانشکده مکانیک الف C چهارشنبه 97/09/14 17:15 مقدماتی
7 دانشکده فنی و مهندسی/دانشکده مدیریت و اقتصاد C چهارشنبه 97/09/14 18 مقدماتی
8 خوابگاه سماء2/خوابگاه شهید کامروا G پنجشنبه 97/09/15 9 مقدماتی
9 دانشکده مکانیک ب/خوابگاه شهید مدرس F پنجشنبه 97/09/15 9:45 مقدماتی
10 خوابگاه کوثر (قارتال)/دانشکده علوم زیستی F پنجشنبه 97/09/15 10:30 مقدماتی
11 خوابگاه شهید باقری/خوابگاه زعفرانیه E پنجشنبه 97/09/15 11:15 مقدماتی
12 دانشکده پزشکی/خوابگاه شهید احمدی روشن E پنجشنبه 97/09/15 12 مقدماتی
13 خوابگاه شهید میرشفیعی/دانشکده کشاورزی(پاییز) D پنجشنبه 97/09/15 13:15 مقدماتی
14 دات(دانشجویان افغانستانی تربیت مدرس)/دانشکده منابع طبیعی نور G پنجشنبه 97/09/15 14 مقدماتی

 

نکته: همرا داشتن قلم بند برای کلیه ورزشکاران تیم‌ها الزامی است و بدون آن اجازه بازی وجود نخواهد داشت.


10 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1366