متن کامل خبر


 
برنامه هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه (دور مقدماتی) منتشر شد

خلاصه خبر: اولین هفته از لیگ فوتسال دانشجویان در 2 روز برگزار خواهد شد.

برنامه هفته اول بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 دانشکده علوم پایه/خوابگاه شهید حیدری A چهارشنبه 97/09/07 13:30 مقدماتی
2 خوابگاه کوثر (سلاطین)/دانشکده کشاورزی ب A چهارشنبه 97/09/07 14:15 مقدماتی
3 خوابگاه شهید مدرس ب/دانشکده مهندسی شیمی ب B چهارشنبه 97/09/07 15 مقدماتی
4 دانشکده هنر/خوابگاه شهید گلشن B چهارشنبه 97/09/07 15:45 مقدماتی
5 دانشکده فنی مهندسی/دانشکده مکانیک الف C چهارشنبه 97/09/07 16:30 مقدماتی
6 دانشکده برق و کامپیوتر/دانشکده مدیریت و اقتصاد C چهارشنبه 97/09/07 17:15 مقدماتی
7 دانشکده کشاورزی الف/دانشکده کشاورزی(پاییز) D چهارشنبه 97/09/07 18 مقدماتی
8 خوابگاه شهید میرشفیعی/خوابگاه سماء 3 D پنج شنبه 97/09/08 9 مقدماتی
9 خوابگاه شهید باقری/دانشکده مهندسی شیمی الف E پنج شنبه 97/09/08 9:45 مقدماتی
10 خوابگاه زعفرانیه/دانشکده پزشکی E پنج شنبه 97/09/08 10:30 مقدماتی
11 دانشکده مکانیک ب/دانشکده علوم زیستی F پنج شنبه 97/09/08 11:15 مقدماتی
12 خوابگاه کوثر(قارتال)/خوابگاه شهید مدرس الف F پنج شنبه 97/09/08 12 مقدماتی
13 دات (دانشجویان افغانستانی دانشگاه تربیت مدرس)/خوابگاه شهید کامروا G پنج شنبه 97/09/08 13:15 مقدماتی
14 خوابگاه سماء2/دانشکده منابع طبیعی نور G پنج شنبه 97/09/08 14 مقدماتی

 


6 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1409